Duplo-Pismo Autorizacija

 

ISUZAWA d.o.o 

Isuzawa je započela svoj rad 1992. godine , prevashodno kao servis kserografske i mikrofilmske tehnike i specijalne elektronike. Znanje i iskustvo nasih servisera pokazalo se dragoceno i neophodno u širenju delatnosti na komercijalnu regionalnu distribuciju koja je nastupila od 1996. godine, prvo sa japanskim proizvodjačem kopirne tehnike mita, zatim sa Kyoceramita, Duplo opremom za štamparije i digitalne press centre itd...

 

Početkom 21. veka, širenje poslovanja naše firme  krenulo je u dva pravca, a to je obrada i teflonizacija različitih alata i površina teflonskim prevlakama i na kraju kooperaciona proizvodnja masažnih fotelja, te njihovo garantno i postgarantno održavanje, koje predstavlja servisnu uslugu najvećeg kvaliteta.

 

 Naš servis je sertifikovan nizom autorizacija za poslove održavanja koje obavlja:

 
Mita-Pismo Autorizacije


Duplo-Pismo potvrde

 
   Duplo Certificate-Personal

 
   Duplo Certificate-Personal

 
    Kyocera-Pismo Autorizacije

NAZAD