Duplo

                                 from print to documents
 

 

 

www.duplointernational.com 

 Jedna od nekoliko kompanija koje svoju opremu

jo{ uvek proizvode u Japanu.

 

Duplo je japanski proizvodja~ opreme za {tampanje,
grafi~ku zavr{nicu I direct marketing.

 

Preduze}e isuzawa d.o.o je istovremeno ekskluzivni distributer i autorizovani servis Duplo opreme za podru~je Srbije, Cne Gore, BiH od 1997. godine.

 

U na{oj zemlji , poverenje Duplo opremi poverile su mnoge dr`avne institucije i komercijalne {tamparije,

U osnovi, Duplo opremu mo`emo kategorisati u tri

segmenta

 Duplo grafi~ke ma{ine

Duplo offset I digitalna zavr{nica

Duplo A4
 

  
     DP-C105               DP-L220

Frikcione                          Sortirke                           Vakumske

DC-10/60

Duplo A3

Vakumsko ulaganje

 

 

DP-460H

Ulaganje sa GumicamaDP-S550


Ma{ine za pravljenje sveski i obrezivanjeDBM-120+ DFC 120


Ma{ine za savijanje
         
         DF-1000                          DF-915

Duplo direct marketingDuplo esper 19 kolator


Masina za povezivanje toplim lepkomDPB-500


Ma{ine za digitalnu zavr{nicu -  antistatic
i image drift kompenzatoriDC-645

NAZAD